talks about music

Privacyverklaring Yellow GooseWij vinden dat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt zorgvuldig verwerkt en behandeld dienen te worden. Het gaan ten slotte om uw privacy. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen, verwerken en publiceren van gegevens
Wij gebruiken en bewaren uitsluitend persoonsgegevens die via de website door u aan ons zijn opgegeven, dan wel geplaatst zijn in een bericht op de site. Denk hierbij aan uw naam en e-mailadres. Uw naam wordt standaard weergegeven bij het plaatsen van een bericht op de site, uw e-mailadres nooit. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.
Gegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd uit onze database. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Het is met name aan te raden de hierna te noemen datum geregeld te raadplegen, om eenvoudig te kunnen zien of sinds uw laatste bezoek iets gewijzigd is in deze verklaring. Laatste aanpassing: donderdag 13 augustus 2009

Wijziging en verwijdering van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@yellowgoose.nl

Yellow Goose; talks about music
beste | nieuwste tracks
open player in pop-up
meest gelezen
facebook | rss | twitter | hyves
advertentie
swoon